• tel./fax 024 366 16 85 Płock przy ul Zglenickiego

ENG/PL

Rury i kształtki ciśnieniowe z PE,PP,PVC,PEHD-RC

Armatura wodociągowa; zasuwy, zawory, hydranty, przepustnice

Kształtki PE elektrooporowe, Segmentowe, Doczołowe

Rury stalowe ze szwem i bez szwu; ocynkowane, czarne

Kształtki zaciskowe i skręcane

Tuleje kołnierzowe i kołnierze luźne

Złączki stalowe i żeliwne

Pompy, systemy pompowe

Studnie wodomierzowe

Wodomierze filtry

Opaski naprawcze

Uzdatnianie wody

Systemy mocowań