• tel./fax 024 366 16 85 Płock przy ul Zglenickiego

ENG/PL

Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej z PP, PE, PCV

Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej z PP, PVC

Studnie kanalizacyjne;
betonowe, PP, PCV, PE

Odwodnienia liniowe

Systemy drenarskie

Pompy

Separatory oleju i tłuszczu

Armatura

Oczyszczalnie ścieków

Systemy odwodnień dachów, rynny