• tel./fax 024 366 16 85 Płock przy ul Zglenickiego

ENG/PL

REALIZACJE

Firma Asbud miała przyjemność realizować zaopatrzenie inwestycji w zakresie wodociągów, kanalizacji i armatury przemysłowej na terenie całego kraju. Poniżej wymieniamy tylko niektóre z naszego regionu:

RAFINERIA PKN „ORLEN” S.A. w Płocku

Instalacja Odzysku Wodoru

Instalacja Termicznego Przekształcenia Odpadów Niebezpiecznych
na terenie ORLEN EKO w Płocku

Instalacja Oczyszczania Wosków Polietylenowych i ich Komponowania
z Parafinami

Instalacji Hydrorafinacji Oleju Napędowego z HOG

Instalacja Odsiarczania GUDRON

Instalacja Wody Obiegowej (Bloki Wodne)

Instalacja REFORMING V

Instalacja IZOMERYZACJI

Instalacja HON VI

Instalacja OLEFINY II

Instalacja Paraksylenu

Instalacja Metatezy

POZOSTAŁE

Nowo powstający Park technologiczny w Płocku, znajdujący się
w bezpośrednim sąsiedztwie PKN Orlen

Rozlewnia Orlen Gaz przy ul. Długiej w Płocku

Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

LG Mława

Orlen Projekt - nowy biurowiec

Browar Sierpc

LG Kobierzyce koło Wrocławia

Budowa Bazy Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
wraz z lądowiskiem i infrastrukturą w Płocku

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sierpc