• tel./fax 024 366 16 85 Płock przy ul Zglenickiego

ENG/PL

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU TOWARÓW I FAKTUR

Druk -dla firm- osób fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEiDG oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach spółki cywilnej ;
dostępny w dziale handlowym.

Druk-dla przedsiębiorców – spółek osobowych prawa handlowego: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej;
dostępny w dziale handlowym.

Druk-dla przedsiębiorców – spółek kapitałowych prawa handlowego: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne;
dostępny w dziale handlowym.