• tel./fax 024 366 16 85 Płock przy ul Zglenickiego

ENG/PL

Rury stalowe ze szwem i bez szwu;
w izolacji 3LPE, ocynkowane, czarne, kwasoodporne

Stalowe elementy złączne rurociągów; kolana, trójniki, kołnierze, zwężki

Studnie i wpusty betonowe

Armatura przemysłowa; zasuwy, zawory, przepustnice, hydranty

Systemy zamocowań

Włazy i wpusty żeliwne

Systemy P.POŻ

Pompy